Wat is een Startmotor en wat doet het

en elektromotor die tot doel heeft een zuigerverbrandingsmotor de minimale snelheid te geven dat hij de motor start. Want deze uit zichzelf niet starten. De startmotor is meestal een seriemotor met een vermogen van ca. 500 tot 2500 W. Voor een snelle start moet een automotor ten minste ongeveer 3 omw/s maken, wat bij directe aandrijving een te grote elektromotor nodig zou hebben. Daarom wordt tussen deze en de verbrandingsmotor doorgaans een overbrenging aangebracht.De startmotor heeft een grote stroom nodig (voor een vermogen van 1500 W is bij voeding vanuit een 6 V accu een stroom van 250 A nodig), zodat voldoende zware aansluitkabels moeten worden toegepast. De startmotor mag bovendien slechts kortstondig in bedrijf zijn, en moet bij herhaald gebruik eerst afkoelen. Een belangrijk onderdeel is de constructie die startmotor en verbrandingsmotor koppelt en ontkoppelt. Bij de bendixkoppeling heeft de as van de startmotor een schroefdraad met zeer grote spoed waarin het rondsel, dat via de starterkrans de verbrandingsmotor aandrijft, als een moer past. Bij het inschakelen van de startmotor zal het rondsel door zijn traagheid nog even blijven stilstaan,waardoor het door de schroefdraad in de starterkrans wordt gedrukt. Door deze verbinding komt een tamelijk grote schok tot stand, daarom heeft men een schokbrekende veer (bendixveer) gemonteerd. Er bestaan ook andere systemen om de tandwielen in elkaar te doen grijpen, o.a. waarbij het rondsel eerst in de starterkrans wordt gedrukt en daarna de (hoofd)stroomkring wordt gesloten. Een relais op de startmotor die als functie heeft de bendix te bekrachtigen gaat nogal eens stuk. Waardoor de bendix niet zal uitslaan en de auto dus niet zal starten (dit is een van de meest voorkomende oorzaken bij het kapot gaan van een startmotor)